Fra Wiki The-West DK
Hop til: navigering, søgning
(Oprettede siden med '==Jobs== leftleft To get money and experience points you need to work or duel other players. Each job has different values for wag…')
 
Linje 1: Linje 1:
 
==Jobs==
 
==Jobs==
 
[[File:Workicon.png|left]][[File:Greyedwork.png|left]]
 
[[File:Workicon.png|left]][[File:Greyedwork.png|left]]
To get money and experience points you need to work or duel other players. Each job has different values for wages, experience and luck and by that they all have different advantages. Each job is available on many different spots on the map. It does not matter which one of those spots you work at, the values are the same for each one. The motivation is also the same.
+
For at få penge og erfarings point, har du brug for at arbejde eller duellere andre spillere. Hver arbejdsplads har forskellige værdier for lønningerne, erfaringer og held og de alle har forskellige fordele. Hver opgave er tilgængelig på mange forskellige steder på kortet. Det betyder ikke noget, om du vælger den ene eller den anden værdien er den samme for dem alle. Motivationen er også den samme.
  
Jobs are shown on the map in a brown circle. Jobs that you are not ready for yet are shown with a transparent picture.
+
Jobs er vist på kortet i en brun cirkel. Jobs som du ikke er klar til vises som et transparent billede.
  
To begin working on a job you have to click on the job symbol on the map.
+
For at begynde på et job skal du bare klikke på job symbolet på kortet.
  
 
[[File:Jobscreen.png|right]]
 
[[File:Jobscreen.png|right]]
To begin working you have to select the work duration and click 'OK'. The distance shows the time it takes to reach the job site. Walking there and starting the job are done automatically. You can only work on one job at a time. Once you are done with your work you get a report with the wages and the experience points you have received. If you are lucky you might find an item or two during your work. Every job has risks and you can always get hurt. Working on a job is exhausting. It costs energy points
+
For at påbegynde arbejdet skal du vælge det arbejde, sætte den ønskede arbejdstid og klikke på 'OK'. Afstanden viser den tid det tager at nå frem. For at begynde, arbejdet bliver udført automatisk. Du kan kun arbejde med en opgave af gangen. Når du er færdig med dit arbejde modtager du en rapport med lønninger og erfaringspoint du har optjent. Hvis du er heldig kan du finde en genstand eller to. Hver arbejdsplads har risici, du kan altid komme til skade. At udføre et job er hårdt. Det koster [[energipoint|energipoint.]]
  
===Cancelling work===
+
===Afbryd arbejde===
 
[[File:Cancelwork.png|left]]
 
[[File:Cancelwork.png|left]]
It is always possible to cancel the work you are doing right now or jobs you have queued to be done later on. Just click on the X next to the job. You still receive wages and experience for the job, the amount is calculated from the last finished work segment. If you cancel after working 40 minutes, you'll receive payment and experience for 30 minutes. If you cancel after 115 minutes, 60 minutes are used for calculation. If you cancel a job assignment while walking to the job site, you instantly jump back to the beginning point of your journey. If you have the 'Automation' Premium account and you cancel the 2nd job in your queue, your character walks straight to the 3rd job you had selected when he's done with the last job.
+
Det er altid muligt at annullere det arbejde, du laver lige nu eller det job du har i kø til senere udførsel. Klik blot på X ved siden af jobbet. Du får stadig løn og erfaring for jobbet, beløbet er beregnet ud fra det sidste segment. Hvis du annullere efter at have arbejdet 40 minutter, vil du modtage betaling og erfaring svarende til 30 minutter. Hvis du annullerer efter 115 minutter, vil 60 minutter anvendes til beregningen. Hvis du annullerer et job under rejsen hertil, vil du øjeblikkeligt springe tilbage til starten af din rejse. Hvis du har 'Automatisering' plus konto, og du annullere det 2. job i køen, vil din karakter vandre direkte til den 3. job, du havde valgt, når han er færdig med det sidste job.
  
 
==Job values==
 
==Job values==

Versionen fra 9. aug. 2010, 18:20

Jobs

Workicon.png
Greyedwork.png

For at få penge og erfarings point, har du brug for at arbejde eller duellere andre spillere. Hver arbejdsplads har forskellige værdier for lønningerne, erfaringer og held og de alle har forskellige fordele. Hver opgave er tilgængelig på mange forskellige steder på kortet. Det betyder ikke noget, om du vælger den ene eller den anden værdien er den samme for dem alle. Motivationen er også den samme.

Jobs er vist på kortet i en brun cirkel. Jobs som du ikke er klar til vises som et transparent billede.

For at begynde på et job skal du bare klikke på job symbolet på kortet.

Jobscreen.png

For at påbegynde arbejdet skal du vælge det arbejde, sætte den ønskede arbejdstid og klikke på 'OK'. Afstanden viser den tid det tager at nå frem. For at begynde, arbejdet bliver udført automatisk. Du kan kun arbejde med en opgave af gangen. Når du er færdig med dit arbejde modtager du en rapport med lønninger og erfaringspoint du har optjent. Hvis du er heldig kan du finde en genstand eller to. Hver arbejdsplads har risici, du kan altid komme til skade. At udføre et job er hårdt. Det koster energipoint.

Afbryd arbejde

Cancelwork.png

Det er altid muligt at annullere det arbejde, du laver lige nu eller det job du har i kø til senere udførsel. Klik blot på X ved siden af jobbet. Du får stadig løn og erfaring for jobbet, beløbet er beregnet ud fra det sidste segment. Hvis du annullere efter at have arbejdet 40 minutter, vil du modtage betaling og erfaring svarende til 30 minutter. Hvis du annullerer efter 115 minutter, vil 60 minutter anvendes til beregningen. Hvis du annullerer et job under rejsen hertil, vil du øjeblikkeligt springe tilbage til starten af din rejse. Hvis du har 'Automatisering' plus konto, og du annullere det 2. job i køen, vil din karakter vandre direkte til den 3. job, du havde valgt, når han er færdig med det sidste job.

Job values

Money.pngWages

The wages value is a number between 0% and 100%. This number decides how much money you make while working on this job. The higher the number, the more money you can make.

Xp.pngExperience

The experience value is a number between 0% and 100%. This number decides how many experience points you make while working on this job. The higher the number, the more experience points you can gain.

Luck.pngLuck

Luck is a number between 0% and 100%. Each time you work on a job you have the chance to find an item. The higher the number the better the items you find will be. Working longer raises the chances to find an item.

Danger.pngDanger

Danger is shown with a number between 0% and 100%. Each time you work on a job you run the risk of getting hurt. The higher the danger, the more dangerous the injuries can turn out. The chance that you get hurt is decided by the time you work and by the labor points you have for this job. The longer you work the more risk you run to get hurt.

Motivation.pngMotivation

Motivation is a value between 0% and 100%. This number says how motivated you are to work on this job right now. The starting motivation is 100%. With every hour you do the job the motivation goes down by 3%. The motivation constantly raises by 10 points per day until it reaches the 100% it started with. With a motivation lower than 100% you make less money, less experience points and you find less items. With a motivation of 80% you receive 80% of the money you would have gotten otherwise.

Labor points

Labor points show how good you are at working on a job. You need at least one labor point to be able to do the job at all. Bringing in more points raises the wages, it lets you find better items and it lowers the risk to hurt yourself badly.

It takes 5 skills to do a job and the skill points of those 5 skills are added up and put towards the difficulty to find out if you are ready to work on this job yet. Other skills have no influence on the work at all. The labor points are calculated by subtracting the difficulty from the skill points.

Example

Used skill points
Difficulty
Labor Points

Points1.png

Tending sheep needs Toughness, Stamina, Leadership and twice Animal instinct. In this example Toughness has been trained to level 3 and Stamina to level 2. With that you bring in:

  • 3 Toughness
  • +2 Stamina
  • +0 Leadership
  • +0 Animal instinct
  • +0 Animal instinct
  • ------------
  • 5 Skill points

The difficulty for this job is 7. The means you right now have 5-7 = -2 labor points. You cannot work on this job just yet.

Possibility 1

Used skill points
Difficulty
Labor Points

Points2.png

By training Leadership to level 3 you would bring in 3+2+3+0+0 = 8 skill points. That would give you 8-7 = 1 labor points. With that you could work on this job.

Possibility 2

Used skill points
Difficulty
Labor Points

Points3.png

By training Animal instinct to level 2 you would bring in 3+2+0+2+2 = 9 skill points. That would give you 9-7 = 2 labor points. With that you could also work on this job.

Possibility 3

Used skill points
Difficulty
Labor Points

Points4.png

You can also do this job by using attribute points. If you raise Charisma by one point you increase both leadership and Animal instinct by one point. You would bring in 3+2+1+1+1 = 8 skill points. With that you would again have 1 labor points and would be able to work on this job.