Fra Wiki The-West DK
Skift til: navigering, søgning

Byer

By.png

Byer spiller en central rolle i The West. Her kan du spille sammen med andre spillere og bygge en stor, magtfuld by. Hver bygning giver fordele til dig og resten af bymedlemmerne. Du kan ikke være med i mere end en by. For at blive medlem af en anden by skal du først forlade din nuværende og derefter finde en ny by eller grundlægge en ny by.

Grundlægning af byer

Grundlægge byer.png

For at grundlægge en by skal du bruge 300 dollars og 80 energipoint. Du kan grundlægge din by på alle de felter hvor du ser et billede af en spade på en blå baggrund. Det tager 8 timer at bygge en by. Du kan frit vælge navnet til din by, men du bør finde på noget unikt.

For at få flere spillere til at gå med i din by skal du invitere dem.

Bliv medlem af en by

For at blive medlem af en by skal du bruge en invitation. Kun medlemmer af byrådet kan invitere dig. Det er meget vigtigt at blive medlem af en by, eftersom The West er baseret på samarbejde. Specielt for nye aktører er det ofte bedre at slutte sig til en eksisterende by og ikke bare grundlægge sin egen. Her er et par tip til at vælge en god by: Det er normalt ikke en god taktik til at skrive til byen, der er rangeret nummer 1. Chancen for, at de inviterer dig er meget lille. Det er bedre at skrive til en by, hvor spillerne er placeret lige så højt som du selv er.

Spøgelsesbyer

Spøgelsesbyer.jpg

Spøgelsesbyer er forladte byer. Når det sidste medlem af en by forlader den, bliver byen til en spøgelsesby.

Bygninger i spøgelsesbyer kan ikke bruges længere. Hotel og bank er lukket ned og det samme med de handlende.

Det er muligt at genoplive en spøgelsesby. At gøre dette koster lige så meget som at grundlægge en ny by. Den store fordel ved at overtage en spøgelsesby er, at bygningerne beholder deres gamle niveau. Når du overtager en spøgelsesby får du vist de points, som byen vil have efter overtagelsen.

Byens bygninger

Arbejdskasse.png

Med hjælp fra de øvrige medlemmer af din by kan du konstruere flere forskellige bygninger i din by. Opførelse af bygninger har behov for byggepoint. Hvert niveau har behov for yderligere 15 arbejdspoint. Der er også behov for motivation for et byggeri. En lavere motivation betyder at færre byggepoint vil blive tilføjet til bygningen. Bygningsmotivationen er for den enkelte aktør, ikke for hele byen.

Hver bygning har brug for et bestemt antal opførelsespoint. Jo højere niveau af bygningen, jo flere point er nødvendige. Opførelsen af bygninger er langsom. Du gør meget lidt fremskridt ved en times arbejde. Du kan se de fremskridt på den gule fremskridtsmåler i dit rådhus. Hvert medlem af byen kan hjælpe med bygninger, så længe de har arbejdspoints nok til rådighed.

En udvidet liste over byens bygninger kan findes her.

Rådhus

Rådhus.png

Rådhuset er byens samlingspunkt. Nye byggeprojekter startes her, og det er også herfra, nye spillere kan inviteres til byen.

For hvert niveau rådhuset bliver opbygget, bliver de andre bygninger nemmere at bygge. Sværhedsgraden sænkes med 5 point per niveau. Det maksimale niveau for rådhuset er niveau 10.


Konstruktion

Under 'konstruktion' kan du se, hvilke bygninger der findes i din by, og hvor udbyggede de er. Du kan også vælge en bygning at arbejde på. Ethvert medlem af din by kan arbejde på en hvilken som helst bygning. Det tager en masse kombineret arbejde at opbygge en stor by. Opførelsesmåleren viser, hvor tæt bygningen er på at nå det næste niveau. Når 100% er nået, går niveauet op, og de byggepoint man har ekstra, i forhold til de byggepoint der manglede, bliver ført over til det nye niveau. Hver bygning har en grænseværdi, i dette tilfælde vil opførelses måleren vise grå.

Når du vælger en bygning og derefter klikker på 'Byggeri' kan du arbejde på bygningen. Det fungerer i lighed med andre arbejdspladser. Så du behøver arbejdspoints for at være i stand til at udføre opgaven. Jo flere point du har, jo flere point kan du tilføje dit byggeri.

Konstruktion af bygninger koster mange penge. Du kan bruge dine kontanter eller penge fra byens kasse til at betale for konstruktionen. Hver time koster 120$ (240$ i verdener med halv arbejdstid).

Hvis du ikke har nok arbejdspoint til den bygning du har valgt, kan du enten arbejde på en anden bygning eller arbejde på Rådhuset.

Bymedlemmer

Her kan du se alle medlemmer af byen, inklusive: deres karakterklasse, deres håndværk, deres titel i byen og deres nuværende niveau. I din egen by kan du også se hvor mange penge de andre medlemmer har betalt til Bykassen, i form af indbetalinger eller gebyrer, samt hvor mange timer de har arbejdet på opbygning af byen.

Hvis du ønsker at forlade byen, gøres det herfra.

Kirke

Kirke.png

Kirken er stedet for en privat bøn. Følgerne af bønnerne er hemmelige og vil ikke blive afsløret af nogen. Selv support kender ikke svaret. At bede tager 15 minutter. Det er ikke nogen fordel at bede hele tiden. Der er ikke noget maksimum niveau for kirken og jo højere niveau kirken er i, jo højere er Bønnebonussen.Byskilt

Skilt.png

Gadeskiltet gør det muligt at gå direkte til en by.


Bank

Bank.png

Du kan sikre dine penge ved at sætte dem ind på din bankkonto. Hvis pengene er i banken, kan de ikke mistes i en duel. Pengene behøver ikke at blive trukket ud af banken når du skal bruge dem, de bliver trukket direkte fra din bankkonto, hvis du ikke har penge nok i lommen. Du kan indsætte penge på din bankkonto, når du besøger din by, eller en fremmed by.

For hvert niveau banken bliver opbygget kan du deponere flere penge på din konto og gebyret for at sætte penge ind på kontoen bliver også lavere.

Fra banken kan du også putte penge direkte i bykassen.

Det maksimale niveau for banken er niveau 10.

Saloon

Saloon.png

Saloonen har to funktioner. I saloonen i din egen by, kan du modtage og acceptere opgaver. I andre byer bruges saloonen til at udfordre de andre spillere til en duel.

Skrædderen

Skrædder.png

Skrædderen sælger alle former for beklædningsgenstande. Du kan købe hatte, sko, bukser og tøj til kroppen. For at købe en beklædningsgenstand er alt hvad du skal gøre at klikke på den og bekræfte valget. Du kan også trække genstanden hen i din oversigt og bekræfte. Pengene trækkes automatisk fra din lomme eller bankkonto og genstanden flyttes til din inventaroversigt.

Gåtil.png

Du skal befinde dig i den samme by som handelmanden for at kunne købe noget af ham. Du kan bruge gadeskiltet for at gå direkte til den aktuelle by.

Med hvert nyt konstruktionsniveau vil skrædderen kunne tilbyde nye klæder. De nye genstande er næsten altid bedre end de gamle. Hvilke genstande der tilbydes i en by er tilfældigt. Hver by har forskellige ting til salg. Ikke alle niveauer giver nye genstande for hver type. Det maksimale konstruktionsniveau for skrædderen er niveau 10.

Der er 2 fordele ved at bygge sine egne butikker. Butikken sælger kun alle deres forskellige varer til egne by medlemmer. Hvis du besøger en anden by vil sælgeren kun tilbyde dig varer som er fra 2 niveauer under. Niveau 1 genstande vil altid være til rådighed. Butikkerne forlanger også 4 gange så meget som markedsværdien er.

Våbensmed

Våbensmed.png

Våbensmeden er en handelsmand. Du kan købe slag- og skydevåben, samt fortvåben i hans forretning. For at købe et våben er alt hvad du skal gøre at klikke på den og bekræfte valget. Du kan også trække genstanden hen i din oversigt og bekræfte. Pengene trækkes automatisk fra din lomme eller bankkonto og genstanden flyttes til din inventaroversigt.

Gåtil.png

Du skal befinde dig i den samme by som handelsmanden for at kunne købe noget af ham. Du kan bruge gadeskiltet for at gå direkte til den aktuelle by.

Du har også muligheden for at sælge de genstande som du går rundt med. Salgsprisen er den samme uanset hvor du vil sælge dine genstande.

Det maksimale niveau for Våbensmeden er niveau 15. For hvert niveau bliver det muligt at købe bedre våben.

Der er 2 fordele ved at bygge sine egne butikker. Butikken sælger kun alle deres forskellige varer til egne by medlemmer. Hvis du besøger en anden by vil sælgeren kun tilbyde dig varer som er fra 2 niveauer under. Niveau 1 genstande vil altid være til rådighed. Butikkerne forlanger også 4 gange så meget som markedsværdien er.

Blandet Handel

Blandet handel.png

Blandet handel sælger halsbånd, bælter og dyr. For at købe en genstand er alt hvad du skal gøre at klikke på den og bekræfte valget. Du kan også trække genstanden hen i din oversigt og bekræfte. Pengene trækkes automatisk fra din lomme eller bankkonto og genstanden flyttes til din inventaroversigt.

Gåtil.png

Du skal befinde dig i den samme by som handelsmanden for at kunne købe noget af ham. Du kan bruge gadeskiltet for at gå direkte til den aktuelle by.

Ved hvert nyt niveau vil blandet handel kunne tilbyde nye produkter. De nye produkter er næsten altid bedre end de gamle. Hvilke produkter der udbydes i en by er tilfældigt. Hver by har forskellige ting til salg. Ikke alle niveauer giver nye produkter af alle typer. Det maksimale niveau for Blandet handel er niveau 10.

Der er 2 fordele ved at bygge sine egne butikker. Butikken sælger kun alle deres forskellige varer til egne by medlemmer. Hvis du besøger en anden by vil sælgeren kun tilbyde dig varer som er fra 2 niveauer under. Niveau 1 genstande vil altid være til rådighed. Butikkerne forlanger også 4 gange så meget som markedsværdien er.

Sherif

Sheriff.png

På Sherifkontoret kan du udsætte en dusør på andre spilleres hoved af forskellige årsager. Spillere skal vinde en duel over den efterlyste spiller, for at inddrive dusøren. Højeste niveau for Sheriffen er 5.
Marked

Market1.png

På Markedspladsen kan du sætte ting til salg, så andre spillere kan byde eller købe genstanden med det samme. Spilleren må så rejse til byen, du satte genstanden til salg i. Så snart de har betalt, skal du tage til byen for at få pengene. Der er et gebyr for at sætte ting til salg på markedet og gebyret bliver lavere, jo højere niveau Markedspladsen er i. Højeste niveau for Markedspladsen er 10.

Læs mere her for info om Markedet og handel

Bedemand

Bedemand.png

Bedemanden er nødvendig for at udfordre andre spillere til en duel. Hvis din by ikke har en bedemand, kan du ikke udfordre nogen, men du kan stadig blive udfordret af andre spillere. Bedemanden har kun ét niveau.

Du kan også bruge bedemanden til at se dine duelstatistikker. Statistikkerne du kan se er:

  • Antal dueller
  • Antal vundne dueller
  • Antal tabte dueller
  • Differencen mellem vundet og tabt duel
  • Nedskudte modstandere
  • Antal besvimede bymedlemmer
  • Højeste antal fuldtræffere
  • Bedste duelist i byen
  • Bedste modstander


Hotel

Hotel.png

På Hotellet kan du sove. Mens du sover regenererer du energi og helbredspoint langt hurtigere end normalt. Ingen kan udfordre dig til en duel, mens du er på et hotel. Hvis du bliver slået ud i en duel eller kommer til skade under arbejde, så du besvimer, blive du automatisk sendt til hotellet i din egen by. Et hotel med højt niveau har bedre værelser til rådighed. Det koster flere penge at opholde sig i et bedre værelse, men du regenerere meget hurtigere, hvis du opholder dig i et godt værelse. Ophold på hotellet i din egen byen koster ikke noget. Maks byggeniveau for et hotel er niveau fem.