Fra Wiki The-West DK
Skift til: navigering, søgning

Dueller

Dueller Taktik.png

En duel er en kamp mellem 2 spillere. For at udfordre andre spillere, skal du være medlem af en by. Denne by skal også have en bedemand.

Den forsvarende spiller behøver ikke at være online, for at du kan duellere denne. Du kan dog ikke duellere spillere, der sover på et hotel eller kaserne, eller hvis spilleren er ved en fortkamp og venter på at denne starter.

Hver duel koster 12 energipoint for udfordreren. Den forsvarerende mister ikke nogen energi. Omkostningerne er uafhængig af resultatet af den enkelte duel.

Du kan stoppe duellen inden de 10 minutter er gået, og modparten vil ikke vide, at du duellerede spilleren.

I "Duel" menuen kan du ændre dine duelindstillinger.

Duellen

En duel er adskilt af 8 runder. Hver spiller har otte chancer for at ramme og otte chancer for at undvige angrebet fra den anden. For at ramme er det vigtigt at du har en høj angrebsværdi. For at undgå at blive ramt er det vigtigt at have en høj forsvarsværdi.

Angrebsværdi

Aiming.png
Appearance.png
Tactics.png

Angrebsværdien udregnes efter færdigheden 'sigte'. Enten bliver angrebsværdien for angriberen eller angrebsværdien for den forsvarende sænket. Med færdigheden 'taktik' er forsvareren i stand til at bruge sin hjemme fordel. Han vælger hvilken side han vil stå i, og bruger sin viden om byen. Angriberen bruger sit udseende til at skræmme den forsvarende. Hvis færdigheden 'taktik' for den forsvarende er højere end færdigheden 'udstråling' for den angribene, vil angrebsværdien blive sænket for den angribende. Hvis det er lavere, vil angrebsværdien for den forsvarende blive sænket. Jo større forskellen mellem disse færdigheder er, jo mere vil angribsværdien blive sænket.

Yderligere modtager hver spiller en bonus på fem i angrebsværdi.

Undvige

Dodging.png

Forsvarsværdien er afgjort ud fra færdigheden 'undvige'.

Yderligere modtager hver spiller en bonus på fem i undvigelse.


Skudveksling

I hver kamp angribes der otte gange. Begge duellanter har otte chancer for at ramme og forvolde skade. Angriberen er den første til at angribe. Duellanterne kan bruge nærkontaktvåben eller skydevåben. I forklaringen nedenfor vil vi forklare, hvordan en duel netop er baseret på skydevåben for at gøre det mindre kompliceret.

Ved hvert skud bliver angrebsværdien fra angriberen beregnet i forhold til forsvarsværdien af den forsvarende. Til dette bliver en tilfældig værdi mellem forsvar og angreb truffet. Hvis angrebsværdien er højere, vil det forårsage skade. Er værdien lavere vil han ikke ramme. Nu er det så tid til den aktuelle forsvarer at placere sit angreb.

Skade

Vigor.png
Shooting.png
Toughness.png
Reflexes.png

Skade forårsages når en spiller rammer, hvilket betyder hans angrebsværdi er højere end forsvarens forsvarsværdi. Størrelsen af skaden er beregnet ud fra angriberens våben. Hvert våben har en mindste- og størsteværdi for de skader den forårsager. For hver gang man har en træffer, vil en tilfældig værdi mellem disse tal blive taget. Forsvareren vil miste de beregnede heldbredspoint.

Der er to forskellige typer duelvåben, nærkontaktsvåben og skydevåben. Den skade der bliver gjort med et nærkontaktsvåben styres med dine slagkraftsfærdigheder, og det sænkes med den forsvarendes sejhedsfærdigheder. Skydevåben styres med dine skydefærdigheder, og sænkes med gode reflekser af den forsvarende. En spiller der har gode færdigheder i slagkraft, bør hellere bruge et slagvåben frem for et skydevåben.


Træfzoner

Duel2.jpg

Du kan indstille en dueltaktik ved at klikke på menuen 'Duel'. Ved at fastsætte de zoner du ønsker at ramme, kan du også ændre på de skader du udfører.

Her kan du indstille et par forskellige ting. Du kan indstille hvor du vil sigte. Afhængig af det område du rammer, vil du forårsage forskellige mængder af skade. Hvis du rammer en skulder forårsager du 15% mere skade. Rammer du hovedet skaber det 50% mere skade.


Du kan også indstille hvilken vej, du forsøger at undvige. Hvis du undviger med den kropsdel, som angriberen sigtede på vil dine undvige evner blive fordoblet.

 • Du kan dukke dig ned og på den måde kan du beskytte både hoved og skuldre.
 • Du kan undvige til venstre og beskytte dit hoved, samt højre skulder og arm.
 • Du kan undvige til højre og beskytte dit hoved, din venstre skulder og venstre arm.
 • Du kan vælge ikke at forsøge at undvige og have mere koncentration til næste runde. Dette fordobler din angrebs værdi.

En duel varer 8 runder. Indstillingerne for runde 1 er de samme for runde 5 og så videre.

Vind en duel

Spilleren der forårsager mest skade i en duel vinder. Hvis begge spillere får nøjagtig samme skader, vil den forsvarende vinde. Hvis en spiller mister alle sine helbredspoint i en duel, vil han besvime. I dette tilfælde er det altid den anden spiller som vinder denne duel, selv om han forårsagede mindst skade. Hvis en spiller bliver slået ud i en duel mod en anden spiller, vil den tabende spiller ikke kunne duellere eller blive duelleret i 48 timer.

Duel krav

Der er et par betingelser for at starte en duel. Nogle spillere kan ikke udfordre hinanden.

 • Forsvareren skal være medlem af en by
 • Udfordreren skal være medlem af en by som har en bedemand.
 • Udfordreren skal besøge det felt forsvareren står i.
 • Udfordreren skal bruge mindst 12 energipoint
  • Kun 5 point skal bruges mod i en NPC-duel.
 • Begge spillere skal være i stand til at høste erfaringer fra en duel.
 • Du kan ikke udfordre den samme spillere mere end 1 gang i timen.
 • Forsvareren må ikke have været slået ud inden for de sidste 48 timer.
 • Udfordreren må ikke have være slået ud inden for de sidste 48 timer.
 • Forsvareren kan udfordres indenfor de første 45 minutter af et hotel- eller kasernebesøg.
 • Forsvareren kan ikke udfordres, hvis denne er ved at gøre sig klar til fortkamp.


Dusør

Hvis der er udlovet en dusør på en spiller, får man dusøren udbetalt, hvis man vinder. Hvis en spiler allerede er blevet dræbt og haft dusør over sig, så skal der gå noget tid, før en ny dusør kan blive sat på spilleren. Der går 1 min pr $ dusøren var på, dog maks 14 dage. En spiller med dusør på hovedet kan også duelleres selvom denne forlader byen han er medlem af.

Duel gevinst

Duel3.png

Vinderen af duellen modtager 2 belønninger.

Vinderen modtager en del af de kontanter forsvareren bærer rundt på. Hvis forsvareren ikke har nogen penge, modtager vinderen ikke noget. Hvis forsvareren bliver slået helt ud, mister han alle sine penge, men angriberen modtager stadigvæk kun en del af dem.

Vinderen modtager også erfaringspoint for duellen. Hvor mange points afhænger af duelniveauet på modstanderen.

Erfaringspoint = (7 * duelniveau af taberen) - (5 * Duelniveau af vinderen) + 5  

Vinderen modtager mindst 5 erfaringspoint.

Duelniveau

Duelniveauet for en spiller udregnes ud fra hans karakterniveau og erfaringspoint, som man har optjent i dueller. Jo flere point der er optjent desto højere duelniveau.

Fra version 2.17, som sigtede efter at reducere antallet af nul motivations dueller, gælder følgende regler i kalkulationen af spillernes duel niveau;

 • Duel niveau har et maks på 450.
 • At tabe en duel vil fjerne en tredjedel af den duelerfaring du ville have vundet.
 • Aktive karakterer som ikke har startet dueller de seneste 45 dage vil miste 1% af deres nuværende duel erfaring hver uge.
 • Duel motivation vil aldrig falde under 10% (var til at starte med sat til 1% i version 2.17, men blev senere hævet)

Motivation

Ved hver duel går motivationen ned med 3 point. Jo lavere motivation des lavere erfaring vil blive optjent. Ved en motivation på 50% får vinderen kun det halve i erfaring af hvad han/hun ellers ville have gjort. Det er altid din egen motivation der bliver udregnet efter, også selvom det er den forsvarende der vinder. Motivationen stiger automatisk med 20 points om dagen.

Duellering imod NPC'er

NPCer fra "Duel" menuen

Der er, efter version 1.28, mulighed for at duellere mod "Banditter", som ikke er spillere. Du finder disse banditter i menuen "Duel" under fanen Banditter. Her kan du se en liste af banditter du kan duellere. Ved at holde musen over banditten kan du se duelfærdigheder, våben og helbredspoint.

Du optjener både penge og erfaringspoint ved at besejre en bandit, men du kan også miste en del af dine penge hvis du taber. Bemærk: Du modtager ikke duelerfaringspoint ved at duellere banditter.

Hvis en NPC fra banditlisten slår dig ud, er du ikke omfattet af den 48-timers periode som du er ved duel mod en spiller. Du mister dog alle helbredspoint, energipoint og kontanter, som ikke er i banken og du vågner op i din by's hotel.

NPCer i opgaver

Dueller mod NPC'er i opgaver fungerer nøjagtigt som hvis det var mod en anden spiller. Der er dog to store forskelle:

 • En opgavemodstander tager ingen penge fra dig, heller ikke hvis du taber i en duel.
 • Du kan udfordre en opgavemodstander så tit som du ønsker det. Der er ingen ventetid som når man udfordrer spillere.


Forsigtig: Selv imod en opgavemodstander kan du blive slået ud og miste alle dine penge.